Yêu thương anh em

Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hăy yêu thương nhau.

Không phải chỉ có Kitô giáo mới giảng dạy về t́nh yêu thương. Văn hoá Á đông đă từng nhấn mạnh: Tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em. Cha ông chúng ta thuở trước cũng đă khuyên nhủ: Thương người như thể thương thân, để nói lên tấm ḷng yêu thương rộng mở đối với mọi người trong xă hội. Vậy giới luật của Chúa có điều chi mới mẻ?

 

Dựa vào những lời tâm sự cuối cùng của Chúa, chúng ta có thể t́m thấy được những nét độc đáo của t́nh thương yêu trong Kitô giáo. Nét độc đáo thứ nhất đó là hăy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đă yêu thương chúng ta. Thực vậy, cái khuôn mẫu lư tưởng, cái thước được dùng để đo t́nh yêu thương của chúng ta, không c̣n là mối liên hệ máu mủ, cũng không c̣n là chính bản thân của ḿnh nữa, nhưng là chính t́nh yêu của Chúa Giêsu, Đấng đă xuống thế và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta như lời Ngài đă nói: Không ai có t́nh yêu cao quư hơn người dám hy sinh mạng sống v́ bạn hữu. Chỗ khác Ngài cũng bảo: Ta là mục tử tốt lành. Người mục tử tốt lành th́ hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. T́nh yêu ấy không bị giới hạn, không bị ngăn cách nhưng được dành cho hết mọi người.

 

Bên cạnh thập giá Đức Kitô không ai là không có chỗ của ḿnh, kể cả những kẻ tội lỗi, đĩ điếm và trộm cướp. Ngài không huỷ diệt một khả năng nào để vươn lên. Đứa con hoang đàng cũng có chỗ trong nhà cha ḿnh. Người trộm cắp cũng được mời gọi tham dự tiệc cước và người phụ nữ nhẹ dạ cũng có thể hôn chân Ngài. Ngài đă tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đầy ḷng nhân từ và thương xót đối với mọi người, không trừ một ai. T́nh yêu thương vô bờ ấy phải trở nên mẫu mực để chúng ta noi theo: Hăy yêu thương như như Thầy đă yêu thương các con.

 

Nét độc đáo thứ hai đó là t́nh yêu thương phải trở nên dấu chỉ của những người thuộc về Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau. Thực vậy, Chúa Giêsu không đ̣i hỏi các môn đệ của ḿnh phải thông thái như các tiến sĩ luật, cũng không bắt họ phải sống g̣ bó nhiệm nhặt như nhóm biệt phái. Điều duy nhất Ngài đ̣i hỏi nơi các ông đó là t́nh yêu thương.

 

Ngay từ đầu các tín hữu đă thực sự sống t́nh bác ái yêu thương để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh và trải qua ḍng lịch sử của Giáo Hội, các tâm hồn ở mọi nơi và trong mọi lúc, vẫn nhận ra Thiên Chúa là t́nh yêu xuyên qua những chứng từ sống động của những người tin Chúa, được biểu lộ bằng hành động bác ái yêu thương.

 

Trong cuộc sống hằng ngày không phải chúng ta không biết rằng thương yêu là đ̣i hỏi căn bản nhất của Tin Mừng, thương yêu là giới luật mới của Chúa Giêsu, thương yêu là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Thế nhưng, từ chỗ biết đến chỗ sống, từ chỗ hiểu đến chỗ làm luôn luôn có một khoảng cách. Chúng ta vẫn thích lấy ḷng ḿnh làm thước đo t́nh yêu dành cho người khác. Chúng ta vẫn muốn giới hạn t́nh thương ấy trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Chúng ta vẫn thích tính toán cộng trừ để t́nh thương không làm chúng ta bị thiệt tḥi mà trái lại c̣n đem đến những lợi ích riêng . Chúng ta vẫn muốn dựa vào màu cờ, sắc áo hay danh xưng để xác định chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không dám chứng tỏ bằng những hành đông yêu thương và hy sinh mạng sống của ḿnh. Quan hệ của chúng ta c̣n quá vụ lợi.