Yêu như Thầy đă yêu

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em (Ga 13,34)

 

Trong bộ phim La Strada của Fredorico Fellini được tŕnh chiếu 1954, khán giả thường nhắc lại một cảnh gây ấn tượng: một anh hề đang nói chuyện với 1 thiếu nữ. Cô nàng tỏ ra mệt mỏi v́ phải cố gắng thương yêu những người không thể yêu và cũng chẳng đáng yêu, và nàng không muốn liên hệ với họ nữa. Khi (cuộc gặp gỡ sắp kết thúc) thiếu nữ định ra về, anh hề nói với nàng: Nếu em không yêu những người ấy th́ ai sẽ yêu họ.

 

Lời anh hề nói với cô thiếu nữ làm tôi liên hệ với lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con hăy yêu". Đó cũng là lời Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta.

 

Chúa muốn chúng ta yêu thương tha nhân, nhưng thực tế chúng ta đă yêu thương tới mức độ nào? Có sẵn sàng yêu những người chúng ta không thích? Những người không ưa chúng ta, những kẻ nghịch thù có ư muốn làm hại chúng ta?

 

"Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có ḷng yêu thương nhau." (Ga 13, 35)

Chúa Giêsu dạy chúng ta hăy yêu thương nhau và Ngài là mẫu gương sống động cho chúng ta noi theo. Ngài đă từ trời xuống thế, đi t́m kiếm kẻ tội lỗi để cứu giúp. Dù tội là chống lại Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa Giêsu lại đi t́m kẻ đang chống lại Ngài và chịu vác thập giá để đền thay tội lỗi cho tội nhân, chuộc họ khỏi đau khổ đời đời. Chính Chúa Giêsu biết Giuđa sẽ phản bội nhưng Ngài vẫn thương yêu Giuđa, nhận ông làm người thân cận của ḿnh, nhưng Giuđa đă không màng đến t́nh cảm đó, không biết hối cải, sửa ḿnh. Giuđa là đại diện cho những Kitô hữu không vâng giữ lời Chúa, cứng ḷng trước những lời nhắc bảo của các mục tử và muốn sống xa đàn, không theo ư của chủ chiên.

 

Tuy nhiên, có một điều Giuđa không ngờ là cho dù ông có yêu mến Chúa Giêsu hay không th́ Chúa vẫn thực hiện được kế họach ngàn đời của Ngài là cứu vớt các linh hồn. Thiên Chúa khôn ngoan, quyền phép và đầy t́nh yêu thương muốn chúng ta cộng tác vào công tŕnh lớn lao của Ngài. Đó là một vinh dự, là hồng phúc cho con người. Nhưng nếu có ai muốn chống lại kế họach của Thiên Chúa, muốn phá hại công tŕnh của Người th́ vô phúc cho kẻ đó, c̣n chương tŕnh Ngài vẫn không bế tắc.

 

Chính lúc Giuđa nộp Ngài, chính lúc Ngài bị trói hết chân tay trên thập giá, lại là lúc nhân lọai được ơn cứu rỗi, là lúc Ngài được tôn vinh.

 

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta noi gương Ngài, dùng t́nh yêu hóa giải hận thù, dùng sự hy sinh giúp đỡ thật t́nh đáp lại thái độ hằn thù, chua chát của kẻ ghét ḿnh.

 

Khi yêu thương, chúng ta trở nên giống Thầy Chí Thánh và được gọi là con cái sự sáng, là con Chúa Trời. Và chắc chắn chúng ta sẽ được phần thưởng, được hưởng gia tài của người con Chúa.

 

Nếu chúng ta không biết yêu thương và tha thứ, chúng ta sẽ không có niềm hy vọng, như Giuđa bởi cứng ḷng mà chết đau đớn trong tuyệt vọng, không biết trông cậy vào ḷng nhân từ Chúa, không biết chạy đến Chúa với ḷng khiêm nhu, sám hối để được Chúa nhân hậu thứ tha.

 

Ngày hôm nay, ai trong chúng ta cũng biết rơ giới răn Chúa Giêsu đă trối lại cho các môn đệ: "Anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em (Ga 13, 34); nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương ḿnh, th́ anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?(Mt 5, 46) Đối với người Công Giáo th́ không được coi ai là kẻ thù, nhưng luôn cầu nguyện và mong điều tốt lành cho mọi người, mong cho chân lư, công bằng, bác ái đươc thực thi. Ước ǵ chúng ta biết sống triệt để giới luật yêu thương Chúa Giêsu đă truyền để xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen.