“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hăy thương yêu nhau”.

Suy niệm của nhóm Nha Trang

 

I. Ư CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay là một đoạn được trích trong bài Từ Biệt của Chúa Giêsu, nói về việc Chúa Giêsu ban cho các môn đệ giới luật mới, luật yêu thương nhau.

 

II. SUY NIỆM:

1. “Khi Giuđa ra khỏi pḥng tiệc”:

Có lẽ Giuđa ra khỏi pḥng tiệc sau lúc rửa chân và trước lúc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Chính lúc này Chúa Giêsu mới có thể nói một cách cởi mở về số phận của Người và đồng thời trăn trối những điều quan trọng cho các môn đệ.

 

2. “Bây giờ Con Người được vinh hiển”:

] “Bây giờ” diễn tả ư nghĩa vào chính lúc Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Chính hành vi Giuđa bước ra khỏi pḥng tiệc là cử chỉ nói lên việc Giuđa quyết định phản nộp Thầy ḿnh, chính lúc đó Chúa Giêsu coi như là khởi sự cuộc khổ nạn của Người.

 

] “Con người được vinh hiển”: Chúa Giêsu coi việc Người chịu chết trên Thánh Giá như một chiến thắng: chiến thắng Satan. Và v́ vậy Người cho biết Người sẽ bước lên Thập giá trong tư thế một kẻ chinh phục (Ga 3,14; 8,28; 12,32-34). Và như vậy, cho đến khi ấy, đời Chúa Giêsu chỉ là một sự chuẩn bị, “Bây giờ” mới là lúc bắt đầu thảm kịch cứu rỗi.

 

] “Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người”:

Chúa Giêsu đă tôn vinh Chúa Cha bằng cách “Vâng lời cho đến chết và chết trên cây Thập giá” (Ga 4,34; 17,4).

3. “Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người”:

Nếu Chúa Giêsu làm vinh hiển Thiên Chúa Cha bằng cái chết của Người trên Thập giá, th́ đáp lại, Chúa Cha sẽ ban cho Người vinh hiển sau khi Người chịu nạn chịu chết, bằng cách cho bản tính loài người chịu đau khổ của Người được thông phần vinh quang rực rỡ bản tính của Thiên Chúa.

 

4. “Các con yêu quư, Thầy chỉ c̣n ở với các con …”:

V́ sắp phải ĺa xa các môn đệ, nên Chúa Giêsu đă tỏ ra cho các ông biết cuộc biệt ly tạm thời này bằng những lời lẽ rất thân thiết. Kiểu nói “các con yêu quư” diễn tả một tâm t́nh thắm thiết đầy t́nh thương yêu của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Người.

 

5. “Thầy ban cho các con điều răn mới …”:

Đây là ư muốn của Chúa Giêsu tỏ bày cho các môn đệ trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu nói những lời này trong tư thế của một sư phụ nói lời trăn trối trước khi ra đi (Mt 24, 45-51) và trong tư thế một Người Cha hằng lo lắng bảo đảm hạnh phúc cho con cái mà ông sắp từ giă. Nếu các môn đệ thực hiện th́ luật yêu thương này sẽ đền bù cho các ông sự mất mát không c̣n được thấy Thầy cách khả giác nữa và làm cho các ông xứng đáng gặp lại Người.Điều răn mới”: Chúa Giêsu muốn so sánh với luật tự nhiên mà Môisen đă thừa nhận khi dạy phải yêu thương tha nhân như chính ḿnh (Lv 19,18). Nhưng t́nh yêu tha nhân theo luật này có tính cách tiêu cực v́ chỉ nhằm tránh những ǵ có thể gây ra thù oán hoặc nếu có hành động tích cực th́ lại mang tính cách vụ lợi: làm cho tha nhân những điều ḿnh muốn thôi. Chính Chúa Giêsu đă nhiều lần sửa lại luật này cho hoàn hảo hơn: “Xưa … nhưng nay Ta bảo …” (Mt 7,12; 19,9; 22,39-40).

 

6. “Như Thầy đă yêu thương các con, th́ các con cũng hăy yêu thương nhau”:

Với luật mới này, Chúa Giêsu c̣n thêm nhiều điều trong những đ̣i hỏi của t́nh bác ái huynh đệ: yêu tha nhân như chính ḿnh chưa đủ, người môn đệ cần phải yêu thương tha nhân như chính Đức Kitô đă thương yêu họ, mà t́nh yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta là ân cần, tận tâm, vô vị lợi (Ga 13,13-16; 15,16-19; Rm 15,13). Người đă hiến thân ḿnh cho nhân loại đến cùng, nghĩa là cho đến chết (Ga 13,1; 15,12-14). Thánh Gioan đă ghi rơ ràng: “Chính điều này mà Ta nhận ra được ḷng yêu mến: Là Đấng ấy (Đức Kitô) đă thí mạng ḿnh v́ chúng ta, nên ta cũng phải thí mạng ḿnh v́ anh em (1 Ga 3,16).

 

7. “Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy”:

Bác ái của người môn đệ Chúa Giêsu theo luật mới này phải có tính cách cụ thể, rơ ràng đến nỗi tự nó cho thấy họ là môn đệ của Chúa Giêsu ngay cả đối với những người chưa biết ǵ về Ki-tô Giáo (Ga 14,31; 17,21; 1Ga 2,7-11; 20,21). Luật yêu tha nhân theo kiểu Chúa Giêsu đă yêu nhân loại là luật riêng của Chúa, nên cứ dấu đó mà người ta nhận ra môn đệ chân chính của Người. Và như vậy, t́nh yêu tha nhân được truyền dạy chỉ có thể được thực hiện giữa những người tin vào Chúa Giêsu Ki-tô. Đó là tính cách mới mẻ của luật mới này.

 

III. ÁP DỤNG:

A. Ap dụng theo Tin Mừng:

Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng hôm nay để nhắc nhở chúng ta về luật yêu thương nhau và đồng thời và đồng thời cũng gây cho chúng ta ư thức về bổn phận phải yêu thương nhau như Chúa Giêsu đă yêu thương chúng ta, để nhờ đó chúng ta xứng đáng với danh nghĩa người Ki-tô hữu, môn đệ của Chúa Kitô.

 

B. Áp dụng thực hành:

Nghe lời Chúa phán:

1.     Bây giờ con Người được vinh hiển: Chúa Giêsu được vinh hiển nhờ chiến thắng Satan bằng Thập Giá qua những hy sinh, hăm ḿnh và chết đi cho tội lỗi trong đời sống hằng ngày.

2.     Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người: Chúa Giêsu làm vinh danh Thiên Chúa Cha bằng sự vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá. Chúa muốn mời gọi chúng ta noi theo người làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách vâng theo ư Chúa trong mọi việc ḿnh làm, tức là làm mọi việc và chịu đựng mọi sự v́ ḷng mến Chúa.

3.     Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, th́ Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính ḿnh. Càng làm vinh danh Chúa, càng được công phúc trước mặt Chúa và càng được hy vọng vinh hiển với Chúa trong Nước-Trời.

4.     thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hăy yêu thương nhau”. Mỗi lần chúng ta đọc lời này là mỗi lần Chúa nhắc chúng ta nhớ lại luật yêu thương nhau, nhưng sự yêu thương của chúng ta vẫn c̣n tính cách ích kỷ v́ chỉ yêu theo sở thích và được mối lợi cho riêng ḿnh. thế Chúa bảo ta phải yêu thương nhau như Chúa đă yêu thương chúng ta, một t́nh yêu hướng tha và vô vị lợi.

Cần chiêm ngắm và suy niệm cuộc đời Chúa Cứu Thế để khám phá ra cách thể Chúa yêu thương chúng ta và nhờ đó chúng ta biết yêu thương nhau cũng theo cách thể như vậy.

5.     Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Muốn nhập đoàn quân nào phải đeo phù hiệu binh chủng đó. gia nhập đoàn quân của Chúa Kitô th́ phải đeo phù hiệu của Chúa. phù hiệu của Chúa Kitô là yêu thương nhau.

 

Đồng phục của người Ki-tô hữu là bác ái.