Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Tư, ngày 22/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con t́nh yêu lai láng, cho ḷng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, v́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 9,38-40

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đă cố ngăn cản, v́ người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, v́ không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

3. SUY NIỆM:

Có nhiều người đă tin vào Chúa Giêsu, là con cái của Chúa trong Giáo Hội. Ở trong Giáo Hội của Chúa, nhưng cứ như thể ở ngoài Giáo Hội vậy, v́ họ ít khi hoặc không khi nào tham gia vào sinh hoạt của Giáo Hội. Trong khi đó, có nhiều người chưa phải là con cái nhưng lại tích cực góp phần xây dựng Giáo Hội tích cực.

4. QUYẾT TÂM:

Có nhiều cách để tham gia vào sứ vụ của Chúa trong Giáo Hội. Với khả năng Chúa ban, con cố gắng sử dụng chúng để phục vụ Chúa trong Giáo Hội.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hăy xin cho được tin vào ḷng Chúa thương xót và siêng năng lănh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Tự nhiên là việc chiêm ngưỡng đi theo sau việc tôn thờ và tạ ơn, trong khi, nó cũng đồng thời nuôi dưỡng và hoàn hảo hoá hai việc kia. Chiêm ngưỡng Thánh Thể là nghiền ngẫm về Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh, trong đó linh hồn xem xét từng chi tiết ḷng nhân lành vĩ đại của Ngài trong việc lập ra nhiệm tích này, nghiên cứu những lư do, khảo sát các hy sinh, cân nhắc tặng ân và thẩm giá t́nh yêu của Nhiệm Tích ấy.

Hoa trái đầu tiên của việc chiêm ngưỡng Thánh Thể là sự tĩnh niệm của linh hồn trong Chúa Giêsu, trong đó nó khám phá mầu nhiệm sự trọn lành của Ngài và t́nh yêu của tặng ân Thánh Thể khôn tả này. Sự suy gẫm về t́nh yêu thái quá của Chúa Giêsu trong việc chuẩn bị, thiết lập và bảo tồn Bí Tích Cực Thánh này, làm phát sinh trong chúng ta việc tôn thờ đầu tiên, rồi đến sự ca tụng và sau cùng là sự bành trướng của t́nh yêu. Linh hồn thoát ra khỏi chính ḿnh để kết hợp với Chúa Giêsu, để cố kết với Đối tượng thần linh mà nó chiêm ngưỡng. Do đó việc chiêm ngưỡng bao giờ cũng xảy ra như một thành phần căn bản của việc tôn thờ.

II. Việc Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể thuộc về bản tính mà không một lời nào có thể diễn tả cho thích đáng được. Chỉ duy ḿnh Chúa Giêsu, Đấng là đối tượng của việc chiêm ngưỡng đó mới biết được gía trị của nó. Đức Maria hiểu biết rất rơ t́nh yêu mà Chúa Giêsu đă tỏ ra khi lập phép Thánh Thể. Mẹ biết Chúa Giêsu đă phải chịu biết bao cơn chiến đấu, biết bao hy sinh để lập nên nhiệm tích này: những cơn chiến đấu của t́nh yêu Ngài nổi dậy trước sự vô tín và lănh đạm của phần đông nhân loại; những cơn chiến đấu của sự thánh thiện Ngài trước sự vô đạo, lộng ngôn và phạm thánh sẽ nhắm vào nhiệm tích của Ngài, không chỉ về phía kẻ ngoại đạo nhưng cả về phía các bạn thân của Ngài; những cơn chiến đấu của ḷng nhân lành Ngài trước sự vô ơn của các kitô hữu là những người lơ là với việc rước Ngài trong lúc Hiệp Lễ, do đó từ chối những ân sủng phong phú nhất, lời mời mọc dịu dàng nhất của Ngài. Nhưng t́nh yêu của Chúa Giêsu đă chiến thắng trên tất cả những ngăng trở này: “Con sẽ yêu loài người bất chấp mọi sự; và ḷng độc ác của họ không thể làm nản ḷng cũng không thể thắng được ḷng nhân lành của Con!”

Đức Maria đă theo dơi những cuộc chiến đấu này, Mẹ đă chia sẻ những hy sinh mà bây giờ Mẹ đang được chứng kiến sự khải thắng của chúng; và Mẹ đang sống lại những hy sinh ấy trong việc tôn thờ của Mẹ. Mẹ gợi lại chúng cho Đấng Cứu Chuộc, và tán dương t́nh yêu đă dẫn Ngài đến chiến thắng.

III. Để thẩm giá được tặng ân Thánh Thể theo đúng giá trị của nó, người tôn thờ nên đi, như Mẹ và cùng với Mẹ, tới tận nguồn mạch của nó, tới những hy sinh nó đă đ̣i hỏi t́nh yêu của Chúa Giêsu. Nếu t́nh yêu đó tuyệt đẹp trên đồi Can-vê, th́ nó c̣n đẹp hơn nữa trong Nhà Tạm và trên bàn thờ, v́ ở đó nó là t́nh yêu sát tế trường cửu. Việc chiêm ngưỡng những chiến đấu và chiến thắng này sẽ gợi lên cho người tôn thờ điều mà họ báo đáp lại cho một v́ Thiên Chúa quá nhân lành. Từ đó, cùng với Đức Maria, Mẹ Thánh Ngài, họ sẽ dâng ḿnh cho Chúa Giêsu Thánh Thể với trót cả tâm hồn, để chúc tụng Ngài, cám ơn Ngài v́ t́nh yêu bao la dường ấy. Họ sẽ hiến thân để tôn vinh những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu trong Nhiệm tích, bằng việc thực hành trong đời sống các nhân đức mà Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục và tôn vinh một cách lạ lùng trong đó. Họ sẽ tôn vinh sự khiêm nhường sâu thẳm của Đấng Cứu Chuộc, sự khiêm nhường đi đến chỗ hoàn toàn hủy ḿnh ra không dưới H́nh Bánh. Họ sẽ tôn vinh việc Ngài từ bỏ quyền năng và vinh quang đến nỗi trở nên một Người Tù của nhân loại. Họ sẽ tôn vinh đức tuân phục của Ngài, đă làm cho Ngài thành người tôi tớ của mọi người. Họ sẽ lấy Đức Maria làm chuẩn mực đời sống Thánh Thể của họ, để giúp họ học tập. Họ sẽ yêu mến và phó ḿnh cho Mẹ như cho Mẹ của những người tôn thờ, đây là tước hiệu dễ thương nhất đối với trái tim Mẹ, và vinh hiển nhất đối với Chúa Giêsu.

T̀NH MẸ DỊU DÀNG CHỞ CHE

Cách đây nhiều năm, suốt một trong những cuộc nội chiến nổ ra thường kỳ ở Trung hoa, các băng đảng nổi loạn đi hành quân vào ngôi làng Kitô giáo nhỏ bé ở Ton-nien-fang, ở phía bắc Cheusi, và bắt đầu bao vây làng đó.

Với tường lũy bằng đất thô sơ và vài cây súng trong tay những người kitô hữu, rơ ràng là không tạo nên những yếu tố hiệu quả cho việc pḥng thủ chống lại bọn người xâm lăng tàn bạo.

T́nh h́nh rất nghiêm trọng, và vị trợ tế tông đồ xét thấy theo lẽ khôn ngoan là phải tiêu thụ hết số Bánh Thánh, để tránh bị xúc phạm. Tuy nhiên, để chiều theo những van nài khẩn khoản của các nữ tu thừa sai Phan Sinh của Mẹ Maria đang ở trong ngôi làng đó, thay v́ dùng hết số Bánh Thánh, ngài đă tổ chức tại viện tế bần một buổi chầu Thánh Thể suốt đêm. Người ta dễ dàng hiểu được lời cầu đầy đức tin và sốt sáng trong việc sùng kính cao độ này.

Lúc tảng sáng, các kitô hữu hết sức ngạc nhiên thấy quân thù của ḿnh đă nhổ trại và rút lui.

Sau này, khi được hỏi về lư do của sự thay đổi đột xuất đó, các người lính đă kể lại rằng đang lúc họ dừng chân trước thành lũy của ngôi làng th́ bỗng nhiên xuất hiện một “Bà Trắng toát” cầm trong tay một vật ǵ đó sáng loáng như mặt trời. Thế là nhóm người nhỏ bé các kitô hữu đă được cứu thoát! (From Serafiche, missione delle Franciscane Missionaie di Maria – 1928)

Thực hành – Chúng ta hăy không ngừng cầu xin Đức Maria cho những lợi ích của phép Thánh Thể.

Hoa thiêng – Ôi Maria, không ai có thể đến gần Chúa Giêsu như Mẹ!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dủ thương đoái nh́n phận hèn tôi tớ. V́ vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đă làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quư tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi ṭa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đă nhớ lời hứa mà độ tŕ Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nh́n tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ tŕ Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.


V́ Người nhớ lại ḷng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn măi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.