Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Chúa Nhật, ngày 19/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con t́nh yêu lai láng, cho ḷng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đă cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi ḷng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, th́ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, v́ công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Ga 20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, v́ các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "B́nh an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng v́ được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "B́nh an cho anh em! Như Chúa Cha đă sai Thầy, th́ Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, th́ người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, th́ người ấy bị cầm giữ."

3. SUY NIỆM:

Các môn đệ không thể lãnh nhận được lời chúc bình an, và thực hiện được lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu, nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì thế, Chúa Giêsu đã thổi hơi và trao ban Thánh Thần cho các ngài. Thánh Thần sẽ giúp các ngài tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Chúa Giêsu.

4. QUYẾT TÂM:

Con cần đến với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy cho con hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp con chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu và được ơn bình an.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Bà t́m được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hăy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Đời Sống Tôn Thờ Kết Hợp với Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Khi chú ư cân nhắc những lư do xui khiến Chúa Giêsu để Mẹ Ngài lại cho chúng ta và chịu chia ly với Mẹ, tôi thấy dường như Ngài hành động như thế chỉ v́ Ngài không tin tưởng vào sự yếu đuối và bất nhất của chúng ta. Chúa Giêsu sợ rằng con người, v́ không biết cách nào t́m kiếm và tôn thờ Ngài trong phép Thánh Thể, nên sẽ trở nên thất đảm và quên mất Ngài. Như chúng ta đă biết, trẻ con thường không kiên tŕ t́m kiếm điều nó muốn; nếu không t́m được ngay, nó liền bỏ cuộc và đi t́m cái khác. Đây là điều Chúa Giêsu lo sợ cho chúng ta; cho nên Ngài đă để Mẹ Ngài lại cho chúng ta.

Sứ mạng của Mẹ là cầm tay dẫn dắt chúng ta đến với Nhà Tạm. Do đó Đức Thánh Trinh Nữ trở nên Mẹ chúng ta do phép Thánh Thể, để Mẹ được uỷ thác bổn phận tỏ cho chúng ta biết phải t́m kiếm Bánh hằng sống như thế nào, giúp chúng ta biết thẩm giá và khát khao Lương Thực bởi Trời đó; sứ mạng của Mẹ chính là đào tạo chúng ta cho việc tôn thờ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ đă qui tụ chung quanh Mẹ những phụ nữ đạo đức thành một cộng đoàn tại Giêrusalem; Mẹ ở với họ, chia sẻ với họ kho tàng ân sủng và t́nh yêu của Mẹ. Anh hưởng của Mẹ lan rộng ra tới các môn đệ và các kitô hữu tiên khởi. Giống như một bà mẹ đích thực, Mẹ huấn luyện cho các con cái Mẹ biết trung thành với các bổn phận bậc ḿnh và thực hành các nhân đức. Điều mà Mẹ Maria đă làm lúc bấy giờ th́ bây giờ Mẹ cũng sẽ làm cho chúng ta. Mẹ sẽ dạy dỗ, tỏ cho chúng ta xem thấy Chúa Giêsu trong Thánh Thể, làm cho chúng ta được dự phần vào ḷng sùng mộ của Mẹ đối với việc phụng sự Thánh Thể – hệt như một bà mẹ có toàn quyền trên các con cái bà. Đức Maria v́ là Mẹ chúng ta nên Mẹ sẽ dạy dỗ chúng ta. Khi đứa con chia ḷng chia trí không nhớ đến công việc bổn phận, người mẹ ở đó để nhắc nó nhớ đến phận sự của nó; nếu nó ngă bệnh, bà sẽ chăm sóc cho nó. Bà không bỏ mặc đứa trẻ, bà luôn luôn chu toàn bổn phận giáo dục của bà. Cũng một cách như vậy, Đức Maria sẽ huấn luyện bạn; Mẹ sẽ làm cho bạn thấm nhuần phương pháp tôn thờ của Mẹ; Mẹ sẽ ngay cả làm nên việc tôn thờ của bạn trong và cho bạn, v́ chỉ duy có Mẹ mới có thể gợi hứng bạn với tinh thần tôn thờ sốt sắng và chân thực. Chỉ có trái tim bà Mẹ mới có thể làm cho chính nó được con bà hiểu hoàn toàn. Đức Thánh Trinh Nữ sẽ nói với bạn: “Hăy đến, hăy thờ lạy với Mẹ.” Chúa Giêsu đă ban cho chúng ta Mẹ Maria để làm mối dây liên kết giữa Ngài với chúng ta. Đức Maria tặng ban cho chúng ta cái thiên duyên hấp dẫn Chúa Giêsu. Theo bản năng, con trẻ đi đến với mẹ nó trước hết, rồi mẹ sẽ dẫn nó đến với cha nó; nó không tự ư đến với cha, bản năng nó là đi theo mẹ. Do đó Chúa Giêsu đă ban tặng cho chúng ta Đức Maria để làm mẹ chúng ta, để Mẹ trở nên trung tâm thu hút dễ dàng. Trước khi chúng ta biết Thánh Thể, chúng ta đă biết danh thánh Mẹ – chúng ta đă yêu mến Mẹ. Đức Maria thu hút chúng ta lại với Mẹ: Mẹ tập luyện cho chúng ta những nhân đức cần thiết cho đời sống Thánh Thể. Đúng là phải như vậy, và tôi thấy rơ ràng là sẽ chẳng có ơn gọi Thánh Thể đích thực, chẳng có sự tôn sùng Thánh Thể thực sự, trừ ra nơi những người đă được Đức Maria đào tạo. Không, v́ trẻ thơ chỉ có thể nằm trên cánh tay, trong cung ḷng Mẹ nó. Để Chúa Giêsu được vui ḷng th́ mọi ơn gọi phải qua tay Mẹ Maria.

II. Bạn hăy để một vài phút hồi tưởng lại quá khứ của bạn. Bạn đă có một ḷng tôn sùng lớn lao đối với Đức Thánh Trinh Nữ trước khi hiến ḿnh cho phép Thánh Thể chưa? Bạn đă ước ao mong mỏi có được đức trinh khiết, và t́nh yêu của Mẹ. Bạn đă nói mà không biết đời sống Thánh Thể của Đức Maria: “Ôi giá mà tôi có được các nhân đức của Mẹ để phụng sự Chúa Giêsu!” đó là sự thu hút đầu tiên dành cho bạn. Bạn đă hành xử giống như một đứa trẻ, khi không thể cầm tay mẹ, nó bám chặt lấy gấu áo mẹ; nếu có phải ĺa xa mẹ dù chỉ một chốc lát nó cũng tưởng ḿnh bị lạc lối. Mẹ là trung tâm - Mẹ luôn luôn là trung tâm – chúng ta cần phải luôn luôn ở với Mẹ, v́ lúc nào chúng ta cũng cần có Mẹ.

Đức Thánh Trinh Nữ không giống như các thánh, các ngài chỉ thỉnh thoảng xin cho chúng ta được một số ân sủng đặc biệt nào đó. C̣n Đức Maria xin cho chúng ta được mọi ơn; chúng ta luôn luôn cần đến Mẹ. Lại nữa, chính bà mẹ là người mớm cho đứa trẻ những lời tán tụng nó phải dâng lên người cha, v́ bà biết rất rơ sở thích của ông. Bạn có thấy giống như thế không? Tôi muốn nói với từng người các bạn: hăy thờ lạy Chúa chung với Mẹ Thánh của chúng ta. Tôi không nói ở trong Đức Maria. Không. Chúa Giêsu đă ở đó trước các bạn để các bạn có thể nói trực tiếp với Ngài; nhưng là nói ở với Đức Maria; cùng sống chung với Mẹ. V́ Chúa Giêsu đă ban Mẹ cho bạn như người hướng dẫn viên, đừng bao giờ làm việc thờ phượng mà không làm với Mẹ.

Hăy thưa với Mẹ: “Ôi Mẹ rất ngọt ngào, hăy đến với con, v́ một bà mẹ luôn luôn đồng hành với con ḿnh, và nếu không có Mẹ con sẽ không biết phải nói ǵ!”

Bạn hăy h́nh dung Mẹ Maria đang quỳ ở nhà Tiệc Ly; hăy nh́n Mẹ đang thờ lạy Con Mẹ ẩn thân trong Thánh Thể. Ôi, những lời của Mẹ làm vui ḷng Ngài biết bao! Mẹ biết cách khéo léo làm động ḷng Con Mẹ chừng nào! bạn hăy quỳ ở đó bên cạnh Đức Maria; hăy ở lại với Mẹ. Bạn hăy hiệp làm một với việc thờ lạy kính tôn của Mẹ. Hăy thỏ thẻ: “Ôi Giêsu, con không biết cách nào để tôn thờ, nhưng con xin dâng lên Chúa những lời, những cơn sốt mến của Trái Tim Mẹ Thánh Chúa, cũng là của trái tim con. Con không biết làm sao để tôn thờ, nhưng con lặp lại với Chúa sự tôn thờ của Mẹ: để cứu các tội nhân, cải tạo thế giới, và cho tất cả các nhu cầu của Giáo hội!” nhờ làm như thế, bạn sẽ làm cho Trái Tim Mẹ được hân hoan. Mẹ sẽ đem bạn giới thiệu cho Chúa Giêsu và nói: “ Này, hỡi Con của Mẹ, Mẹ lại được sống trong linh hồn này, trong nó và nhờ nó Mẹ lại được thờ lạy Con!”

Ôi! nếu bất cứ ai tôn vinh, yêu mến và phụng sự Mẹ Maria, th́ việc sống cho phép Thánh Thể sẽ là nghề nghiệp của họ. Họ cần có Đức Maria để tôn thờ cho đúng cách; họ phải là người tôn thờ cùng với Mẹ.

A! vậy bạn hăy để cho Đức Thánh Trinh Nữ điều khiển cuộc đời bạn; hăy để Mẹ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu! Mẹ chỉ muốn duy một điều là vinh quang người Con Thần linh của Mẹ và hạnh phúc của bạn!

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ MONTREAL

Không thể nào đọc lịch sử những bước khởi đầu Thành phố Montreal ở Canada mà không xúc động sâu xa.

Vào ngày 18/05/1642, ông de Maisonneurve và các người bạn đồng hành dũng cảm của ông đă cập vào ḥn đảo nơi mà sau này thành phố được xây cất. Sau khi đă cất tiếng hát những bài Thánh Vịnh và Thánh Ca trong niềm biết ơn tột độ, th́ việc đầu tiên họ lo trước mọi việc khác là cử hành thánh lễ cách long trọng và đặt Ḿnh Thánh suốt ngày hôm đó, một ngày được dành riêng để làm các việc đạo đức và tạ ơn Ngôi vị đáng tôn thờ của Đấng Cứu Chuộc trong Thánh Thể, và là Đấng đă chiếm hữu lănh thổ này.

Nhưng nhờ đâu mà có được sự thể như thế? Đó chẳng phải là nhờ Đức Maria, Đấng mà sáu năm về trước, vào một ngày lễ Thanh Tẩy, đă soi sáng cho ông Olivier và cùng một lúc cho ông de la Danverśere cái ư tưởng là phải gửi một số linh mục và tu sỹ đi Phúc Âm hoá Canada đấy ư? Đúng vậy, chắc chắn là Mẹ Thiên Chúa là người đă ép buộc những nhà khai khẩn đầu tiên phải dương buồm đến Montreal, để họ có thể dựng ở đó một ngai toà cho Con của Mẹ. Nhưng Chúa Giêsu bao giờ cũng vượt xa về ḷng quảng đại. Thành phố mà ngay sau đó đă được dựng lên trên bờ sông Lawrence sẽ được vang danh là thành phố Maria, Kinh Thành đức Mẹ, và vị giám mục của thành phố ấy sẽ được mang danh hiệu là vị “Trợ tá của Đức Maria.” Mẹ Maria đă dựng cho Chúa Giêsu một ngai ṭa ở Montreal; Chúa Giêsu cũng muốn cho Mẹ Ngài có một ngai toà bên cạnh Ngài. Ôi các ngai toà của Đức Mẹ Thánh Thể đă gia tăng nhiều lên trên khắp thế giới. (From Lépicier, The Most Holy Virgin in Relation to the Most Blessed Sacrament.)

Thực hành – Hăy dọn ḿnh chu đáo hết sức có thể khi tham dự thánh lễ.

Hoa thiêng - Hỡi Đức Thánh Trinh Nữ, ḱa Chim Sẻ Thần linh của Nhà Tạm đă t́m được tổ ấm nơi Mẹ và Ngài rất vui ḷng cư ngụ trong đó.

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dủ thương đoái nh́n phận hèn tôi tớ. V́ vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đă làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quư tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi ṭa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đă nhớ lời hứa mà độ tŕ Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nh́n tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ tŕ Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.


V́ Người nhớ lại ḷng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn măi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.