Lên tri.

Người ta thường bảo ra đi là chết trong ḷng một chút. Sự chia ĺa với người thân yêu bao giờ cũng đem lại buồn đau, mặc dù chúng ta biết rằng người ấy sẽ gặp được những may mắn. Vậy phải chăng Giáo hội mặc lấy những tâm t́nh sầu khổ khi cử hành lễ Chúa về trời. Không, trái lại đây là một ngày lễ ngập tràn niềm vui. Chúng ta vui mừng cho Chúa cũng như cho chúng ta.

Trước hết, ngày lễ Lên Trời chính là ngày chiến thắng ngày khải hoàn của Đức Kitô.

Thực vậy, chúng ta hăy nhớ lại mọi chặng đường Ngài đă đi qua trong suốt cuộc sống nơi trần thế. Ngài đă tự hạ ḿnh xuống mặc thân xác phàm trần trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Sinh ra trong cảnh khó nghèo của hang đá Bêlem. Vất vưởng nơi đdất khách quê người khi chạy trốn sang Ai Cập. Lao động mệt mỏi với cuộc sống tăm tối tại Nadarét. Rồi những năm tháng hăng say rao giảng Tin Mừng, t́m kiếm những con chiên lạc. Và sau cùng là cái chết ê chề nhục nhă trên thập giá. Tại sao Ngài lại chấp nhận? Tại sao Ngài lại ưng thuận? Tôi xin thưa chỉ v́ yêu thương chúng ta. Chỉ v́ muốn cứu chúng ta khỏi quyền lực ma quỷ, dẫn đưa chúng ta vào quê hương Nước Trời. Giờ đây, công cuộc cứu độ, qua đó Ngài đă hiến dâng tất cả t́nh yêu và những giọt máu cuối cùng, đă hoàn tất, Ngài vui mừng nhớ lại những gia đoạn đă đi qua.

Phụng vụ hôm nay muốn tŕnh bày Đức Kitô như một vị chiến thắng và khải hoàn đang tiến lên, theo sau Ngài là tất cả chúng ta, những người đă được Ngài cứu chuộc, đă được thông phần vào niềm hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu trở về nhà Cha và giới thiệu những người em mới mà Ngài đă chuộc lấy bằng máu châu báu của Ngài. Ngày lễ lên trời phải chăng là ngày Đức Kitô được Cha tuyên phong làm Vua trời và đất.

Tiếp đến, ngày lễ Lên Trời c̣n là một ngày vui mừng cho chúng ta, nhờ đó mà bản tính nhân loại được nâng lên cao.

Thực vậy, qua biến cố này, bản tính nhân loại của chúng ta được tham dự vào những vinh quang của Thiên Chúa, v́ Đức Kitô đă về trời cả thân xác, với cả bản tính nhân loại. Phải chăng đây là một mầu nhiệm mà chúng ta sẽ không thể nào hiểu thấu. Một người như chúng ta giờ đây đang được ngồi bên hữu Thiên Chúa. Ngài là đầu và chúng ta là chi thể, như trong kinh Tiền Tụng chúng ta sẽ đọc. Ngài về trời để chúng ta được tham dự vào bản tính Thiên Chúa.

Tuy nhiên, cho được như vậy, chúng ta phải nâng tâm hồn lên, như lời kinh Tiền Tụng kêu gọi, bởi v́ tội lỗi sẽ ngăn trở không cho chúng ta về trời với Chúa. Tội lỗi như một sợi dây xích cột chặt chúng ta lại với trần gian. Hăy phá tan xiềng xích tội lỗi. Hăy hướng tới quê trời bằng ḷng ao ước khát mong từ đó chúng ta sẽ hằng ngày phục vụ Chúa. Hăy khử trừ tội lỗi trung thành bước theo để rồi chúng ta cũng sẽ được về trời với Ngài.