Hiền Mẫu La Vang

C một B Tin ở chốn ny
La Vang linh địa chnh l đy
Đon con lnh nạn tm nương nu
Mẹ đến ủi an bn gốc cy

Bệnh nhn than khc xin cầu phước
Mẹ đ by cho thang thuốc hay
Hi l quanh đy về nấu nước
Uống vo căn bệnh sẽ lnh ngay

Năm ấy vo đời vua Cảnh Thịnh
Lệnh truyền tiu diệt đạo Giat
Rừng thing nước độc người đau bệnh
Np bng từ bi Mẹ hộ ph

Hơn hai thế kỷ cn lưu luyến
Văng vẳng lời chu ngọc dịu hiền
"Mẹ đ thương nghe lời khấn nguyện
Vững lng tin tưởng, hy cầu xin!"

"Từ nay ai đến đy cầu khấn
Mẹ sẽ ban đầy phc thnh n
Mẹ sẽ ban cho được sở nguyện
Ơn lnh từ mẫu xuống mun dn"

Lời Mẹ năm xưa cn mi mi
Trong lng dn nước Việt điu linh
Tri tim Mẹ chứa chan từ i
Xin cứu đon con thot nhục hnh

Đoi thương tổ quốc cơn cng khốn
Mẹ hy giơ tay xuống phc lnh
Du dắt con dn Việt đến chốn
Bnh an trn đất Việt quang vinh

Thi bnh thịnh trị cng vui sống
Đon kết ton dn quyết một lng
Chấm dứt loi v thần phiến cộng
Tự do đầm ấm khắp non sng

C một B Tin ở chốn ny
La Vang linh địa chnh l đy
Đon con lnh nạn tm nương nu
Mẹ đến ủi an bn gốc cy ...


Xin Đức Mẹ La Vang cứu đất nước Việt Nam của chng con thot khỏi hiểm họa ngoại xm của bọn giặc phương Bắc v tai ch của chế độ cộng sản v thần.
03/07/2016
MK