Hăy lắng nghe – Rolland Dionne.

Tha hồ lựa chọn.

“Hăy hoán cải, hăy tin vào Tin Mừng”. Lời mời gọi này, Chúa Giêsu c̣n nói với chúng ta hôm nay như Ngài đă nói với thính giả xứ Galilê vào lúc khai mạc công tŕnh rao giảng. Phải chăng đó chỉ là tiếng kêu trong sa mạc? Chúng ta c̣n tin vào Tin Mừng của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta không?

 

Sự lựa chọn mà đức tin đ̣i hỏi không phải là điều dễ dàng. Sự lựa chọn này khó khăn bởi v́ nó sẽ mang đến nhiều điều hệ lụy và đưa chúng ta vào những t́nh huống không thể thoái lui được. Có vô số những vị “giảng đạo” xuất hiện trước cửa nhà chúng ta và lui tới trong các khu xóm của chúng ta. Các giáo phái phát triển mỗi ngày một nhiều. Những kẻ tuyên truyền nói hay đến nỗi họ có thể hoán cải cả quỉ dữ nữa và nhất là khéo léo gieo nghi ngờ vào ḷng những người xác tín nhất. Ta tự hỏi: Phải tin ǵ đây? Phải nghĩ ǵ đây? Ai là ngôn sứ thật? Ai có thể nói cho chúng ta biết điều này?

 

Tầm quan trọng của việc lắng nghe.

Một trong những nỗi bất ổn lớn nhất của thế giới chúng ta, đó là thiếu sự lắng nghe. Lắng nghe, hiện nay là cách điều trị tốt nhất đối với nhiều người. Trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi lắng nghe: “Đây là Con chí ái của Ta, hăy lắng nghe lời Ngài”. Theo Thánh Kinh, lắng nghe không phải chỉ là nghe bằng tai nhưng là để cho ḿnh được uốn nắn, giáo dục, hoán cải. Thiên Chúa nói về những người chống lại luật của Ngài: “Chúng không nghe lời Ta”.

 

Cũng như những kẻ được chứng kiến cuộc biến h́nh, chúng ta được mời gọi lắng nghe, được mời gọi đi vào sự biến h́nh của Chúa Kitô. Lắng nghe Chúa Kitô phải dẫn đưa chúng ta đến chỗ thay đổi sâu xa. Chúng ta được mời gọi chấp nhận cả một chương tŕnh sống. Những đ̣i hỏi triệt để của phép rửa phải được thực hiện không thể c̣n chỗ cho sự tầm thường hoặc nguội lạnh nữa.

 

Kẻ ḷng Ta ưu ái.

Một khẳng định không chút do dự, không chút giảm thiểu: “Đây là Con Một Ta ưu ái. Hăy lắng nghe lời Ngài”. Trong tất cả các ngôn sứ đây là vị ngôn sứ thật. Có lẽ đây không phải là Đấng mà các ngươi đă mơ ước, nhưng đó là ngôn sứ của Ta. Đó là ngôn sứ của Ta bởi v́ Ngài đến để giải thoát và cứu độ. Chính Ngài mặc khải tư tưởng của Ta và có thể thông truyền sức sống của Ta. Chỉ ḿnh Ngài đáng tin cậy, bởi v́ Ngài là người duy nhất đă thể hiện dự tính của Ta về thế giới. Các ngươi hăy chọn Ngài.

 

Việc lựa chọn bao giờ cũng kéo theo những đ̣i hỏi. Trong mùa chay này chúng ta được mời gọi chiến đấu với sự dữ nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Con đường mà chúng ta phải theo là con đường giúp chúng ta tái sinh. Làm điều lành, thực thi bác ái huynh đệ và đặc biệt hơn nữa thương yêu những kẻ bé mọn, đó phải là những ưu tiên và phải dẫn đưa chúng ta vào đường hoán cải để làm cho chúng ta trở nên những kẻ “được ưu ái”.

 

Tin tưởng.

Chương tŕnh dẫn chúng ta đi theo Chúa Giêsu là chương tŕnh đ̣i hỏi nhất. Vài tuần lễ thật quá ngắn đối với chương tŕnh của cả một đời người. Thiên Chúa của chúng ta có vẻ như là một Thiên Chúa khắt khe và nhỏ nhen. Thực ra nếu Ngài đ̣i hỏi, là bởi v́ Ngài thương yêu chúng ta. Ngài đ̣i hỏi nhiều, nhưng Ngài cũng hứa cho chúng ta những điều tuyệt vời nữa.

Về phía Ngài, Ngài ban cho chúng ta mọi sự cả đến sự sống của Ngài nữa. Không những Ngài sẽ ban sự sống ấy cho chúng ta sau khi chúng ta chết đâu, nhưng ngay ở trần thế này. Việc tuyên xưng đức tin vào đêm vọng Phục Sinh giúp chúng ta t́m lại được sự sống ấy.

 

Chúng ta có sẵn sàng chết một cách nào đó để sống lại tốt hơn không? Chúng ta có sẵn sàng “lắng nghe” không? Có sẵn sàng để cho lời Chúa uốn nắn chúng ta và sống theo lời Ngài dù lời ấy có vẻ vô lư không? Hăy để Thiên Chúa thực hiện dự án của Ngài nơi mỗi người chúng ta và chúng ta sẽ có quyền được gọi là “Con yêu dấu”.