Hăy đi loan báo Tin Mừng

(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty)

“Anh em hăy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!”

Tôi không muốn coi đây là một lệnh truyền, v́ mệnh lệnh bao giờ cũng là điều do vị bề trên truyền xuống, chứ không xuất phát từ bản thân, từ một đ̣i hỏi thâm sâu của cơi ḷng ḿnh. Đối với Nhóm Mười Một, vào thời điểm họ nghe câu nói này, th́ có lẽ đúng là họ nghe một mệnh lệnh; đơn giản là v́ họ chưa hiểu được rằng các biến cố đang dồn dập xảy ra đích thị là Tin Mừng. Thậm chí họ c̣n lo âu, họ sợ hăi th́ đúng hơn, trong biến cố khổ h́nh và thập giá đă đành, mà cả trong các lần Đấng Phục Sinh hiện ra với họ; phải đợi tới khi ‘Thần Chân Lư’ đến dạy đỗ trực tiếp, họ mới vỡ lẽ ra từ đáy ḷng ḿnh về ư nghĩa đích thực của nó (Ga 14,26; 16,12-13). Chỉ khi đó, phải, chỉ lúc đó mệnh lệnh Chúa truyền trước khi về trời mới trở thành một cảm nghiệm không thể cưỡng, v́ nó thôi thúc họ từ bên trong (Cv 2,4).

 

Đối với Kitô hữu chúng ta hôm nay th́ khác hẳn: ta có nhiều thời gian để suy tư, để cử hành biến cố tử nạn và phục sinh như một Tin Mừng đích thực; ta đă được ban ‘Thần Chân Lư’ để dạy cho biết mọi sự; v́ thế, nếu là Kitô hữu chân chính của ngày hôm nay, ‘hăy đi khắp tứ phương thiên hạ… loan báo Tin Mừng’ chắc hẳn sẽ không c̣n là một lệnh truyền từ bên ngoài nữa, mà đă phải là một thúc bách từ niềm tin thâm sâu nhất từ bên trong.

 

Vậy, nếu Tin Mừng là một thôi thúc từ bên trong, th́ quả thực sự hiện diện hữu h́nh của Đức Giêsu, cho dầu đă sống lại vinh hiển, sẽ không c̣n là cần thiết nữa. Người có thể yên tâm về trời, và c̣n nên sớm về trời nữa là đàng khác, với điều kiện làm sao các môn đệ nắm bắt được cuộc sống, sự chết và phục sinh của Người đích thị là Tin Mừng, Tin Mừng cho mọi người và cho từng người; chỉ lúc đó, vâng, chỉ lúc đó, như các Tông Đồ, tôi mới có thể ‘ra đi rao giảng khắp nơi’. Như thế th́ sứ điệp chính mà Lời Chúa muốn gởi tới chúng ta hôm nay lại không chỉ là tưởng nhớ tới biến cố ‘Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa’, mà là một yêu cầu gửi tới mỗi người chúng ta làm cuộc tổng kiểm tra về những ǵ đă cử hành trong suốt hai tháng qua kể từ đầu Mùa Chay; đối với tôi, những cử hành này có phải thật sự là Tin Mừng hay không? Cuộc kiểm tra này càng cần thiết v́ đồng thời nó làm cho ta nghiệm ra một điều nữa, đó là, trong tư cách Kitô hữu, ta cần không ngừng gia tăng ư thức về sự hiện diện của ‘Thần Chân Lư’ nơi chính ḿnh, để sống với Người cách sâu xa hơn, và để nhờ Người và trong Người, sức mạnh Tin Mừng sẽ càng tác động tích cực trong thời gian tới của niên lịch phụng vụ (mùa Hiện Xuống).

 

Chính v́ ư thức được Tin Mừng, với sức mạnh vô địch của nó, mà ta mới ngộ ra ‘những dấu lạ sẽ đi theo những ai có ḷng tin’ thực ra cũng chẳng có ǵ là lạ, là bất thường cho lắm: ‘trừ được quỉ’ - chẳng qua là hoàn lại sức sống t́nh yêu của Thiên Chúa cho nhiều tâm hồn; ‘nói được những tiếng mới lạ’ - chẳng qua là nh́n nhận Lời Thiên Chúa chính là Lời t́nh yêu và từ nhân, tha thứ và không hề luận phạt; ‘cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc th́ cũng chẳng sao’ - sẽ là can đảm liều lĩnh gánh vác những công việc mà tự nhiên không ai thèm làm hoặc dám làm; ‘đặt tay trên những người bệnh, th́ những người này sẽ được mạnh khỏe’ - sẽ là thể hiện bằng mọi cách ḷng nhân từ thương xót của Thiên Chúa cho những kẻ yếu hèn nhất. Vài dấu lạ được kể ra, cho dầu có gây đôi chút ấn tượng, th́ cũng chỉ là vài nét chấm phá của một nội dung vô cùng phong phú Tin Mừng chứa đựng. Tất cả các điều này, kể cả sức mạnh vô địch của Tin Mừng, mỗi chúng ta đều đang được thụ hưởng, nhờ vào ơn gọi Kitô hữu của ḿnh. Trong Thánh Thần, ta đă đón nhận Tin Mừng Đức Kitô Giêsu, Tin Mừng ‘Thiên Chúa hết ḷng yêu thương thế gian’. Và một khi đă sở đắc được niềm tin này th́ dù Chúa có hiện ra hữu h́nh hay ẩn ḿnh vô h́nh, dù có được tận mắt chứng kiến phép lạ mặt trời quay cuồng như tại Fatima năm nào hay chỉ âm thầm sống tin yêu trong tăm tối như Mẹ Têrêxa Can-cút-ta… th́ cũng không mấy quan trọng. Sự lạ th́ vẫn là sự lạ… nhưng chỉ tác động được bên ngoài nhất thời mà thôi. Chỉ có Tin Mừng mới có sức thúc đẩy ta ‘đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’. Mẹ Têrêxa đă không ngừng loan báo Tin Mừng cho những người hấp hối cùng cực nhất của thành phố Can-cút-ta bằng phục vụ âm thầm… chỉ v́ Mẹ luôn thâm tín rằng: ‘Chúa thương yêu tôi không phải v́ tôi tốt lành, nhưng tôi cố gắng trở nên tốt lành hơn v́ biết rằng Chúa thương yêu tôi!’

 

Phải, chỉ duy những ai thấu hiểu được Tin Mừng t́nh yêu mới có thể lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân, bằng nhiều phương tiện và nhiều cách thức rất khác nhau.

 

Lạy Chúa, nếu trước khi về trời Chúa hứa ban cho con một điều ước, th́ con sẽ ước ǵ đây? Con sẽ không ước được thấy Chúa đôi lúc hiện ra hữu h́nh, con sẽ không ước được khôn ngoan, lợi khẩu, được làm phép lạ hay ǵ ǵ khác nữa. Điều ước duy nhất của con phải là được ở lại sâu hơn trong t́nh thương của Chúa; được thấu hiểu sâu hơn Tin Mừng Chúa yêu thương. Xin đổ tràn Thánh Thần T́nh Yêu vào tâm hồn con, để - v́ thâm tín rằng ḿnh được Thiên Chúa yêu thương - con sẽ lên đường loan truyền Tin Mừng t́nh yêu cho mọi người. Amen.