Giới răn yêu thương

Thánh Gioan đă mở ra một tương lai tươi đẹp cho toàn thể nhân loại. Trong bài đọc thứ hai được trích từ chương áp cuối của sách Khải Huyền, tức chương 21,2-5, sẽ có một trời mới, đất mới, một thành thánh Giêrusalem mới, sẽ không c̣n sự chết, cũng chẳng c̣n tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, v́ họ sẽ là dân của Người, c̣n chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Người sẽ lau sạch nước mắt của họ, nhưng trong thời lữ hành tại thế, các tín hữu cũng như toàn thể Hội Thánh phải chịu nhiều gian lao thử thách. Bài đọc một thuật lại cuộc viếng thăm của hai tông đồ Phaolô và Barnaba tại các giáo đoàn Listra, Ticonio và Antiokia. Hai vị tông đồ khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin mặc dù những gian lao thử thách: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa".

 

Tâm điểm của Lời Chúa Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh năm C, chính là giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu ban bố và trăn trối cho các môn đệ trước khi Người ra đi chịu chết: "Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương các con".

 

Giới luật yêu thương của Cựu Ước: "Ngươi không được để ḷng ghét anh em. Ngươi không được trả thù, không được oán hận. Ngươi phải yêu thương đồng loại như chính ḿnh" (Lêvi 19,17-18). Giới luật đó đă được Chúa Giêsu hoàn tất và ban bố như luật tối thượng của giao ước mới, của luật mới: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất, c̣n điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hăy yêu người thân cận như chính ḿnh. Tất cả luật Môisen và các sách Ngôn Sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy" (Mt 22,37-40).

 

Luật yêu thương này là cốt tủy của đạo Chúa và cũng là nền tảng của mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau. Mến Chúa yêu người đi song đôi với nhau. Ai yêu mến Thiên Chúa th́ cũng yêu tha nhân và t́nh yêu tha nhân là thước đo t́nh yêu Thiên Chúa. T́nh yêu Thiên Chúa là mẫu mực để t́nh yêu con người trở nên hoàn thiện. Chính Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta trước để mỗi người noi theo: T́nh yêu cốt tủy ở điều này: không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa nhưng chính Ngài đă yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta như thế, th́ chúng ta cũng phải yêu thương nhau" (1Ga 4,10-11).

 

Yêu thương bằng cả con tim và bằng hy sinh cả mạng sống chứ không phải chỉ yêu thương bằng môi miệng.

 

T́nh yêu bao giờ cũng minh chứng bằng việc làm, bằng hành động. Luật yêu thương c̣n là điểm ṇng cốt để chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Đây cũng là dấu chỉ để người khác nhận ra chúng ta là người Kitô. Và đây cũng là chứng tá của các môn đệ Kitô cho thế giới đầy bất hoà hôm nay. "Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy ở điểm này, là các con có ḷng yêu thương nhau".

 

Lời Chúa Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh mời gọi mỗi tín hữu Chúa Kitô, những người môn đệ của Chúa hôm nay hăy xây dựng trời mới, đất mới, bằng chính ḷng tin sắt đá và t́nh yêu tinh ṛng. Hăy kiểm điểm lại cách ăn nết ở của ḿnh, xem đă nhập tâm giới luật yêu thương của Chúa đến đâu. Bao lâu c̣n bất hoà chưa sẵn ḷng tha thứ, c̣n để bụng thù oán, bấy lâu ḿnh chưa phải là môn đệ của Chúa Kitô.

 

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con thực thi giới răn yêu thương. Xin đổ tràn t́nh yêu của Chúa xuống trên chúng con để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật ḷng trong mọi hoàn cảnh.