GIỚI RĂN MỚI: “CÁC CON HĂY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐĂ YÊU THƯƠNG CÁC CON”.

Chú giải của Fiches Dominicales

 

VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI:

1. Tiếng hô thắng trận.

Nằm ở giữa việc Đức Giêsu rửa chân và diễn từ sau tiệc ly, trong đó, nhiều ư tưởng lớn được Đức Giêsu đề cập đến, đoạn Tin Mừng này bắt đầu, ngay khi Giuđa vừa đi khỏi, bằng tiếng hô thắng trận của Đức Giêsu: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người". X. Léon-dufour chú giải: "Từ lúc này trở đi, Đức Giêsu thấy cái chết đă theo ngay sau Người, Người cảm thấy được Thiên Chúa tôn vinh độc giả cũng phải sống viễn cảnh và lắng nghe Đức Kitô vinh quang lên tiếng"

 

Tác giả đoạn chú giải vừa rồi viết tiếp: Từ “giờ đây" đánh dấu một thời điểm. Nó diễn tả một xác tín thuở đầu. Phục sinh xác nhận một giai đoạn mới. Vượt qua cái chết, “Giờ đây”, Đức Giêsu bước vào một khúc rẽ nhiệm mầu, bỏ lại sau những điều kiện b́nh thường của con người bị lệ thuộc vào thời gian, nghĩa là hiện tại chỉ phát xuất từ một quá khứ và hướng tới một tương lai mờ mịt. Từ giờ trở đi, hiện tại của Đức Giêsu là một hiện diện vĩnh cửu trong vinh quang Thiên Chúa". ("Lecture de L’Evangile se lon saint Jean, quyển III, Seuil, trg 50-51)

 

2. Từ “như” chỉ một cội nguồn.

Người ta thường trích lời Đức Giêsu: "Các con hăy thương yêu nhau", nhưng lại hay bỏ nửa sau "như Thầy đă yêu thương các con". Và nhiều người coi từ "như" này như một liên từ so sánh: các môn đệ được kêu gọi để bắt chước sự xử thế của Thầy ḿnh.

Nhưng, liên từ "như" này của bản văn Tin Mừng không chỉ biểu thị sự so sánh, mà c̣n biểu thị nguồn gốc của t́nh yêu mà Đức Giêsu đ̣i hỏi nơi các môn đệ ḿnh. Có thể diễn dịch: "Các con hăy yêu thương nhau, theo như Thầy đă yêu thương các con", hoặc... "Các con hăy yêu thương nhau... v́ Thầy đă yêu thương các con để các con yêu thương nhau như Thầy". Hoặc “Các con hăy thương yêu nhau bằng t́nh yêu mà Thầy đă yêu thương các con." X. Léon-dufour chú giải: "T́nh yêu của Chúa Con đối với các môn đệ làm phát sinh ḷng bác ái nơi các ông. Chính t́nh yêu của Người lưu chuyển đến họ làm cho họ yêu thương anh em, và họ được mến yêu. T́nh yêu của Đức Giêsu triển nở nơi các tín hữu mang dấu ấn t́nh yêu Chúa Cha". (sđd, trg 82-83).

 

3. Tính cách mới mẻ của giới luật yêu thương.

Yêu đồng loại. Cựu ước đă biết đến đ̣i hỏi này. Các triết gia ngoại giao trước Đức Giêsu đă rao giảng t́nh yêu tha nhân, cả đến t́nh yêu đối với thù địch.

 

Thế th́, tính cách mới mẻ trong giới răn yêu thương huynh đệ của Đức Giêsu là ǵ? điều mới mẻ này chính là nơi bản chất của t́nh yêu huynh đệ mà các môn đệ Đức Giêsu thể hiện: đó là t́nh yêu của chính đức Giêsu thể hiện nơi họ. X. Léon-dufour kết luận: "Một kỷ nguyên mới đă khởi đầu. Qua các môn đệ của Chúa Con mà t́nh yêu mạc khải từ nay hiện diện trong nhân loại... t́nh yêu nhau giữa các môn đệ sẽ tỏ bày cho mọi người, nghĩa là cho cả những người lân cận chưa tin - họ thuộc về Đức Kitô và nhờ Người mà nhân loại vượt qua cái chết để tới sự sống” (Sđd, trg 84-85).

 

BÀI ĐỌC THÊM:

1. Hăy làm cho giới luật yêu thương sáng lên

Từ nay, qua việc chăm sóc người bất hạnh, người nghèo, Giáo Hội và các cộng đoàn tỏ bày t́nh thương của Thiên Chúa đối với con người và đồng thời tỏ bày ư hướng cứu rỗi họ. Phải, Giáo Hội đă nhận lănh sứ mệnh đem vào hiện hữu và lịch sử con người một luật có khả năng làm sống động nhân loại bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Luật ấy là thế này: Hăy thương yêu nhau như Thầy đă yêu thương các con. Thiên Chúa biết thời đại chúng ta đang kêu gào lớn tiếng một luật sống khác với luật sống của máu lửa, sắt thép đang huỷ diệt khắp chốn. Hăy biết khiêm tốn để làm sáng lên trong đời chúng ta, trong nhiệm vụ của chúng ta, trong gia đ́nh, cơ quan, nơi vui chơi giải trí, trong lănh vực kinh tế, chính trị, một chút ǵ đó của giới luật yêu thương.

 

2. T́nh yêu-bác ái. lời giảng đầu tiên của việc Phúc Âm hoá

Chỉ vương quyền bác ái mới có thể thay đổi thế giới, mới biến hận thù thành yêu thương, chiến tranh thành hoà b́nh. Chỉ "hăy yêu thương nhau như Thầy đă thương yêu các con" mới có thể tạo lập một mẫu người và xă hội huynh đệ. Bác ái không thể định nghĩa được bằng ngôn từ cảm tính hay sùng mộ. Olivier Clément viết: Bác ái "không phải là đường mà là muối ". Ngôn từ của bác ái "không phải là bạc nhược, nhưng là tự chủ và dũng cảm". Thế giới này nghĩ bác ái là điều khó và thậm chí không thể thực hiện được. Bác ái đích thực không tránh né bạo lực, mà là chuyển đổi nó thành sự phấn đấu trong cuộc sống, là tạo lập Công b́nh và Thẩm Mỹ.

 

T́nh yêu, bác ái là công tŕnh của ḷng tin, là dấu chỉ hữu h́nh và cần thiết để chứng tỏ sự thuộc về Đức Kitô Phục sinh. Nó là lời giảng đầu tiên của việc Phúc âm hoá, là sự hiện diện trước tiên có thể cảm nhận được của Đức Kitô.

 

Nền văn minh t́nh yêu là một mầm cây được trồng nơi thửa đất gọi là Giáo Hội, là đầu cầu dẫn vào vương quốc, với điều kiện là trước hết, các Kitô hữu phải tập và có kinh nghiệm yêu thương nhau, rồi mới có thể yêu thương mọi người.

T́nh yêu, bác ái là năng lực vô song làm cho con người và xă hội có được sức sống mới. Cuộc viếng thăm một hội đường Do Thái ở Rôma của Đức Giáo Hoàng đă nhắc nhở chúng ta điều này. Công cuộc giải phóng của Kitô giáo phải hoàn toàn được hướng dẫn bởi tính năng động của giới luật yêu thương vĩ đại này.