Chúa lên tri.

Hôm nay chúng ta mừng kính biến cố về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Hay nói đúng hơn chúng ta mừng kính việc Ngài được tôn vinh, làm chủ thế giới và vũ trụ. Bởi đó, chúng ta không hướng về trời theo nghĩa là hướng tới một điểm nào đó trong không gian, để rồi chỉ chờ đợi được di tản, được bốc đi khỏi chốn lưu đày ở thế giới này.

Chính v́ thế, thánh Luca đă ghi lại lời hai người đàn ông mặc áo trắng nói với các môn đệ, sau khi Chúa đă lên trời: Này các bạn xứ Galilêa, sao c̣n đứng nh́n trời làm chi. Đức Kitô Đấng vừa ĺa bỏ các bạn và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các bạn đă thấy Ngài lên trời.

Từ lời phán bảo này chúng ta nhận thấy: Người môn đệ của Chúa không được nh́n trời mà quên đi trái đất, nơi mà bổn phận đang chờ đón họ như lời Chúa Giêsu đă nói: Anh em sẽ làm chứng về Thày tại Giêrusalem, tại Giuđêa, Samaria và cho đến tận cùng bờ cơi trái đất.

Ngày Chúa Giêsu ra đi là ngày sứ mạng của các môn đệ bắt đầu. Mơ tưởng tới một cơi trời cao mà quên đi sứ mạng được trao phó cho ḿnh thực hiện nơi trần gian, chính là mơ tưởng một cách hăo huyền. Nếu chúng ta có hướng lên trời th́ điều đó phải có nghĩa là chúng ta hướng tới những thực tại cao quí và tốt đẹp, khả dĩ giúp cho con người đạt tới những kích thước viên măn của ḿnh về mặt tinh thần, và cũng chỉ có thế mà thôi.

Đă đến lúc chúng ta cần phải dứt khoát với những quan niệm lỗi thời về một thiên đàng, về một nước Chúa lơ lửng trên không trung, một quê hương chúng ta coi là thật, ở một chỗ nào đó trên trời, khiến chúng ta lơ là, có khi c̣n khinh chê cái thế gian phù vân, hư vô giả trá. Cái quê hương lầm than đau khổ như một thứ quê hương không thật.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là chúng ta sẽ đi tới một thái cực khác, đó là chỉ c̣n biết vui sự thế gian này, coi thế gian này như là tất cả, như là vĩnh cửu. Quê hương thật là trời mới đất mới, không đồng hóa với trần gian, nhưng cũng không đối lập với trần gian. Trái lại, trời mới đất mới chính là quê hương trần thế này được đổi mới nhờ Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh. Bởi đó chúng ta không nh́n lên trời, mà cần phải thiết tha hơn ai hết với sứ vụ Chúa đă trao ban, đó là đổi mới thế gian, xây dựng nước Chúa, kiến tạo một trời mới đất mới từ chính cái nguyên liệu là thế giới, là xă hội chúng ta đang sống. Hay nói một cách khác đó là nhờ việc xây dựng xă hội này mỗi ngày một tốt đẹp hơn, bằng những hành động bác ái yêu thương, nhờ đó chính bản thân chúng ta sẽ đạt tới quê hương hạnh phúc nước trời.