BÂY GIỜ CON VỀ CÙNG CHA. 

 

Suy niệm của Lm Anphong Trần Đức Phương.

Lễ Chúa Giêsu Về Trời thường cũng được gọi là Lễ Thăng Thiên, và được mừng vào ngày Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh, đúng 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại như Lời Thánh Kinh (Cv 1,3); tuy nhiên v́ lư do mục vụ, để thuận tiện cho mọi tín hữu có thể đi dâng Thánh Lễ, nhiều nơi đă được phép chuyển mừng vào ngày Chúa Nhật tiếp theo (Chúa Nhật VII Phục Sinh).

Trong Thánh Lễ hôm nay, qua các Bài Đọc I (Cv 1, 1-11), Bài Đọc II (Ep 1, 17-23, hoặc Ep 4, 1-7, 11-13) và Bài Phúc Âm (Mc 16, 15-20), các Thánh Sử đều ghi lại việc Chúa Giêsu được “rước về Trời”, sau khi Ngài đă ‘sống lại và hiện ra với các Thánh Tông Đồ, an ủi, âng đỡ cùng giảng dạy thêm cho các Ngài ‘về Nước Trời’ trong ṿng 40 ngày. Ngoài ra, trước khi được “Rước Về Trời”. Chúa Giêsu cũng hứa “vẫn ở lại với các Ngài mỗi ngày cho đến tận thế”, và sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống (Ga 14,16) trên các Ngài để thánh hóa và soi sáng cho các Ngài hiểu đầy đủ về mọi điều đă được ghi chép trong Thánh Kinh và những lời Chúa Giêsu đă giảng dạy (Ga 14,26); rồi Chúa Giêsu đă chúc lành cho các Ngài và truyền cho các Ngài “hăy ra đi khắp nơi làm chứng nhân cho Chúa, và rao giảng Phúc Âm T́nh Thương của Chúa cho mọi người, mọi nơi.” (Mc 16,15-16).

Lễ Chúa Giêsu Về Trời là niềm vui mừng phấn khởi cho mọi người chúng ta, v́ Chúa Giêsu đă chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc chúng ta, nhưng Người đă sống lại và về trời vinh hiển để mở đường về trời cho chúng ta. Con đường sự sống đă được mở sẵn cho chúng ta để ai đi theo con đường đó th́ tới sự sống muôn đời, v́ thế Chúa Giêsu đă nói: “Thày là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống… (Ga 14,6).

Sau khi Chúa Giêsu về Trời, và sau khi Chúa Thánh Thần đă hiện xuống thánh hóa các Tông Đồ, các Ngài đă hăng hái, nhiệt thành đi rao giảng Lời Chúa và thành lập Hội Thánh. Từ ngày đó, dù bị các thế lực thế gian ở mọi thời và mọi nơi bách hại như Chúa Giêsu đă báo trước (Ga 15,18-21), Giáo Hội đă không ngừng phát triển để đem Tin Mừng T́nh Thương và Ơn Cứu Độ đến cho mọi người và mọi nơi, để những ai “tin th́ được cứu rỗi” (20,31).

Ngày nay, đến lượt chúng ta là những tín hữu của Chúa, chúng ta cũng phải là những ‘tông đồ nhiệt thành’, có nhiệm vụ tiếp tục rao giảng Phúc Âm T́nh Thương của Chúa đến mọi nơi trên trái đất bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhất là bằng chính đời sống tín hữu gương mẫu của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục sống như ‘những chứng nhân’ của Chúa (Cv 1,8) cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày: nơi gia đ́nh, trong sở làm, xưởng thợ, ở thành thị cũng như chốn thôn quê.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh và đă về Trời vinh hiển chúc lành cho mọi người chúng ta, gia đ́nh chúng ta, cho các công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, và cho mỗi tín hữu chúng ta luôn được nhiệt thành rao giảng Phúc Âm T́nh Thương của Chúa cho mọi người.