Đến lại

Suy Niệm

Khi được hỏi Đức Kitô hiện diệnđâu, chúng ta thường nghĩ ngay tới nhà thờ, nhà Tạm. Tiếc thay lắm khi chúng ta dừng lạiđó. Chúng ta ít nghĩ đến một lối hiện diện khác của Ngài. Không phải chỉ với, ở bên, ở trước mặt, c̣n trong con người yếu đuối của ta. Chúng ta ít nghĩ, chúng ta không dám tin vào hồng ân quá đỗi lớn lao đó.

 

Chính vào lúc sắp chia tay các môn đệ để về với Cha, Đức Giêsu đă long trọng loan báo chuyện Ngàilại: “Ai yêu mến Thầy th́ sẽ giữ lời Thầy,Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy sẽ làm nhà nơi người ấy” (Ga 14,23).

 

Đại từ Chúng Ta ở đây để chỉ Chúa Cha Chúa Con, đâu Chúa Cha, Chúa Con th́ cũng Thánh Thần.

 

yêu Đức Kitô, tôi được đón nhận thế giới Ba Ngôi. yêu tôi, Ba Ngôi muốn đến thăm tôi ngụ tại đó. Trong t́nh yêu hai chiều này, thiên đàng chớm nở. Thiên đàng thật gần, ngay trong ḷng tôi. Thiên đàng ấm ápnơi nghèo hèn, nhỏ, nơi tâm hồn biết yêu Đức Kitô tuân giữ lời Ngài.

Đôi khi tôi cần tự hỏi Thiên Chúa trong tôi không. Tôi cảm nghiệm được chút nào sự hiện diện đó chăng? bao giờ tôi thờ lạy sự hiện diện đó của Ngài không?

 

Kitô hữu không chỉ bạn hữu của Đức Kitô, c̣n người Đức Kitô nơi chính ḿnh. Họ những cung thánh, những nhà thờ lưu động. Họ không chỉ chứa đựng Đức Kitô như một Nhà Tạm, họ c̣n nên một với Ngài trong t́nh yêu.

 

Các tích chúng ta lănh nhận đều nhằm mục đích làm cho t́nh yêu giữa ta với Đức Kitô được lớn lên. Trước khi tôi rước lễ, Đức Kitô đătrong tôi rồi. Sau khi tôi rước lễ, Ngài cũng chẳng bỏ tôi. Nhưng mỗi lần rước lễ, sự hiện diện Ngài lại tăng trưởng. Ngay cả khi không thể đến nhà thờ, tôi vẫn thể gặp Đức Kitô nơi cung ḷng ḿnh. Chỉ cần để ḷng ḿnh lắng xuống, tôi thể gặp Ngài bước vào cuộc đối thoại.

 

“Ai yêu mến Thầy th́ sẽ giữ lời Thầy

Yêu mến Đức Kitô không phải chuyện dễ. Yêu một người ta chưa gặp mặt sống xa ta 20 thế kỷ.

 

Giữ lời Đức Kitô chẳng phải chuyện dễ. Lời đ̣i chúng ta ra khỏi ḿnh bay lên cao. Chính Thánh Thần sẽ giúp ta thấy Đức Kitô thật gần để thể say Ngài, thấy Lời Tin Mừng trở nên sống động bừng sáng để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Hội Thánh của chúng ta sẽ một Hội Thánh hồn, nếu chẳng sự hiện diện của Chúa nơi ḷng các tín hữu.

 

Gợi Ư Chia Sẻ

·        Trong thánh lễ, linh mục chúc b́nh an cho giáo dân mời họ chúc b́nh an cho nhau. Bạn thấy ḿnh b́nh an hơn nhờ tham dự thánh lễ không? Theo bạn, thế nào người tâm hồn b́nh an?

·        Bạn quen ai bạn tin Chúatrong người ấy không? Dựa vào đâu bạn tin như vậy?

 

Cầu Nguyện

Ngài đă xuống tận đáy ḷng con, xin cho con chỉ tập trung vào tận đáy ḷng con.

Ngài thượng khách của ḷng con, xin cho con bước vào nhà chính đáy ḷng con.

Ngài chọn ngụ trong ḷng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy ḷng con.

Duy Ngàilại trong con, xin cho con biết ch́m sâu xuống tận đáy ḷng con.

Duy Ngài hiện diện trong ḷng con, xin cho con biết xóa ḿnh khi Ngàibên con.

Khi con đă gặp Ngài, không c̣n con Ngài nữa.

Con chẳng cả, Ngài tất cả.