Đường vinh quang

Mừng Chúa lên trời có nghĩa là mừng Ngài được tôn vinh sau khi hoàn thành sứ mạng Chúa Cha đă trao phó. Ngài đă hoàn thành trong sự vâng phục và yêu thương, ngay cả trong việc chấp nhận thập giá để cứu chuộc mọi người. Vinh quang được trao ban cho Ngài, v́ Ngài đă chấp nhận hy sinh tất cả. Nói cách khác, Ngài đă đi trọn con đường của yêu thương, không nề hà bất cứ một cử chỉ hay một hành động nào, để bày tỏ ḷng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.

 

Sứ mạng ấy Chúa Giêsu cũng đă trao lại cho các môn đệ: Các con hăy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Các ông đă hoàn tất với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan ghi nhận là chính Chúa Giêsu sống lại đă thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Và theo thánh Luca, th́ nếu Chúa Thánh Thần đă gầy dựng Con Thiên Chúa làm người nơi cung ḷng Đức Trinh Nữ Maria, th́ nay khi Ngài sắp sửa từ giă các ông, th́ Ngài đă hứa ban cho các ông Chúa Thánh Thần như là một sức mạnh để gầy dựng cộng đoàn của Hội Thánh. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ chờ đón Chúa Thánh Thần tại Giêrusalem. Nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môn đệ đă trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô cho đến tận cùng bờ cơi trái đất.

 

Trong bối cảnh ấy Chúa Giêsu đă từ biệt các môn đệ, đây là một cuộc từ biệt không gây nên đau buồn v́ Chúa Giêsu có hứa hẹn ngày tái ngộ. Thời gian chờ đợi sẽ là thời gian cần thiết để hoàn thành sứ mạng được trao phó, đồng thời cũng là thời gian chờ đợi vinh quang sẽ đến. Như thế mừng lễ Chúa lên trời cũng chính là lúc chúng ta chờ đợi vinh quang sẽ đến, cũng chính là chờ đợi ngày Ngài trở lại.

 

Nhưng sự chờ đợi chỉ thực sự có ư nghĩa khi nó trở thành nỗi bận tâm chu toàn sứ mệnh được trao phó. Người Kitô hữu hôm nay cũng như các môn đệ ngày xưa không phải là những kẻ đứng nh́n lên trời, mà là những người dấn thân rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem lại niềm vui của ơn giải thoát cho tất cả mọi người nhất là những kẻ nghèo khổ và bất hạnh. Chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ mạng ấy bằng những hy sinh và quên ḿnh. Lịch sử Giáo Hội xưa cũng như nay cho thấy nơi nào và khi nào toàn thể Giáo Hội cũng như từng người Kitô hữu biết hy sinh những quyền lợi của ḿnh để nghĩ đến những lợi ích chung, nhất là của những tầng lớp bị quên lăng hay bị áp bức trong xă hội, th́ ở đó và lúc đó, Giáo Hội cũng như người Kitô hữu làm cho người khác nhận ra được Tin Mừng của Đức Kitô. Và đó cũng chính là vinh quang của Giáo Hội cũng như của người Kitô hữu.

 

Như thế, con đường dẫn đến vinh quang, là con đường hoàn thành sứ mạng Chúa đă trao phó, trong quên ḿnh và trong hy sinh.