Ánh sáng soi đường - Lm. Phạm Thanh Liêm

Chúng ta đang ở Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, thứ năm tới là lễ Chúa Thăng Thiên nếu nơi đó không dời vào Chúa Nhật tới, và Chúa Nhật tới nữa là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Ai yêu Ta th́ giữ Lời Ta

Theo Tin Mừng, Đức Yêsu nói với các tông đồ rằng: “Ai yêu mến Ta th́ giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và ở với người đó”.

 

Yêu mến ai, th́ vâng lời người đó, làm theo điều người đó muốn. Không vâng lời ai, là không yêu người đó, ít nhất là không yêu đến độ bỏ ư riêng mà vâng lời. Thánh Y-nhă nói: “t́nh yêu hệ tại ở việc làm hơn tại lời nói”. Chúa Yêsu đă nói: “không phải những người nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ư Thiên Chúa” (Mt.7, 21).

 

Ai vâng nghe Lời Chúa, được Thiên Chúa ở cùng, và người đó trở thành dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện cho người khác nữa.

 

Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự

Đấng Bầu Chữa, Thánh Thần được Thiên Chúa Cha gởi tới nhân danh Chúa Yêsu, sẽ dạy các tông đồ mọi sự, và sẽ nhắc nhớ các tông đồ những ǵ Đức Yêsu đă nói với các ngài.

 

Chính trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, Đức Yêsu ban b́nh an của Ngài cho chúng ta. B́nh an Chúa Yêsu ban cho chúng ta, không ai có thể cướp được, ngay cả những người quyền thế có thể giết người, cũng không thể cướp được b́nh an ấy. B́nh an Chúa ban, là hậu quả của xác tín được Chúa thương yêu vô cùng. Người có ơn b́nh an Chúa ban, cảm nhận Chúa là tất cả đối với ḿnh. Ngài là Đấng không ǵ có thể đánh đổi được, Ngài là “mối lợi tuyệt vời” mà người được ơn nhận ra.

 

Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta. Ngài dạy chúng ta mọi sự, Ngài giúp chúng ta làm những ǵ làm đẹp ḷng Thiên Chúa. Thánh Thần giúp chúng ta tự do với tất cả. Trong bài đọc thứ nhất, một số Kitô hữu gốc Do Thái đ̣i các Kitô hữu gốc dân ngoại phải cắt b́, v́ họ cho rằng có như vậy, các tín hữu dân ngoại mới được cứu độ. Để bảo vệ và làm sáng tỏ Tin Mừng, Phao-lô vàBarnabas đă quyết làm sáng tỏ vấn đề: Kitô hữu được cứu độ không do cắt b́ nhưng do tin vào Đức Yêsu. Và “quyết định dưới tác động Thánh Thần” của các tông đồ đồ, là các Kitô hữu không phải cắt b́. Thánh Thần giúp chúng ta sống trong b́nh an và t́nh yêu, chứ không sống trong sợ hăi hay nô lệ. Thánh Thần Thiên Chúa, làm chúng ta tự do đích thực.

 

Ánh sáng soi thành là Con Chiên

Để có thể nh́n thấy vật ǵ đó, vật đó cần ánh sáng chiếu rọi và h́nh ảnh được phản chiếu vào mắt, nhờ vậy người ta có thể nh́n được. Con Chiên là đèn soi thành, Đức Yêsu là ánh sáng, tiêu chuẩn giúp người ta nhận định được đâu là điều hay để làm và điều xấu để tránh.

 

Thế gian có tiêu chuẩn riêng của nó, và những người theo thế gian sống theo tiêu chuẩn thế gian: tiền bạc, danh vọng, địa vị. Hậu quả của việc đi t́m tiền bạc, danh vọng, không là hạnh phúc đích thực. Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, có “xiềng xích” riêng của nó, nó có thể trói buộc con người và biến con người thành nô lệ.

 

Ước ǵ mỗi người nhận ra Đức Yêsu là “đường, sự thật và sự sống”, và để Chúa trở thành tiêu chuẩn và ánh sáng cho từng người, để chúng ta được tự do đích thực.

 

Câu hỏi gợi ư chia sẻ:

1. Theo Chúa, bạn được giải phóng khỏi nô lệ điều ǵ?

2. Bạn có kinh nghiệm Thiên Chúa gần gũi với bạn không? Xin bạn chia sẻ.

3. Ai yêu mến Ta th́ giữ lời Ta! Điều nào Chúa dạy khó nhất đối với bạn? Tại sao?