Ánh sáng nào soi chiếu trong ta? (Ga 1,1-18)

Bài mở đầu Phúc Âm thánh Gioan phong phú đến nỗi đă làm đề tài cho không biết bao sách vở dày cộm. Nếu đọc với sự chăm chú và niềm kính trọng như khi người ta bước qua ngưỡng cửa một người mời ḿnh vào nhà, th́ người ta hô hấp ngay cái bầu không khí của toàn cuốn Phúc Âm thánh Gioan. Ở đây ta thấy sự đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối, ta gặp đề tài chứng tá và sự rao giảng về việc con người được nâng lên hàng làm con Thiên Chúa nhờ Con Một Người đă đến và ngự giữa chúng ta. Danh từ ánh sáng lặp đi lặp lại nhiều nhất. Tương tự như ánh sáng đối với sinh vật, Thiên Chúa là nguồn chân lư và sự sống cho con người. Người là ánh sáng ở một tŕnh độ cao hơn ánh sáng tự nhiên bội phần. Ánh sáng này cũng là một hồng ân Chúa ban cho vũ trụ vật chất, trở nên dấu hiệu của cái thực tại thiêng liêng cao trọng là làm cho con người đạt tới một tŕnh độ ở đó nó có thể nói tới Chân Lư sung măn, đến sự sống vĩnh cửu. Lễ Giáng Sinh khởi đầu một tấn bi kịch. Tấn bi kịch ấy đặc biệt là của dân Do Thái, song c̣n tiếp tục diễn ra nơi mỗi người. Ánh sáng đă đến nơi người nhà của ḿnh, nhưng nhiều người đă không tiếp nhận ánh sáng. Bóng tối đă không thể và hiện không thể nào thắng được nó nhưng bóng tối vẫn là một mối đe dọa đáng sợ giữa ḷng nhân loại. Ánh sáng Đức Kitô đến tiêu diệt tối tăm như thế nào?

 

1) Đức Kitô đánh tan mê muội.

Tự ḿnh chúng ta hầu như không biết ǵ về Thiên Chúa. Đấng Con Một ngự trong ḷng Chúa Cha, chính Ngài đă mặc khải Thiên Chúa. Không có Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ sống trong một sự vô minh dày đặc. Không trực giác nào về Chúa, dù đẹp đẽ nhất, đă có thể vượt qua ranh giới của con người, bởi v́ cái cốt yếu nằm bên kia ranh giới ấy. Trí khôn nhân loại nào đă dám nói đến việc trở nên con cái Thiên Chúa như Phúc Âm bao giờ đâu? Một câu hỏi: chúng ta có tỉnh táo để không cho bóng tối che mờ ánh sáng chăng? Đâu là những điều thu hút tư tưởng và khả năng yêu thương của ta? Người Kitô hữu ngày nay khám phá lại được tầm quan trọng của cái thực tại trần thế. Nhưng họ có lưu tâm đủ về đ̣i hỏi tôn giáo sâu xa mà chỉ trong Đức Kitô mới t́m được giải đáp hay không? Thời đại ta, hay đúng hơn Giáo Hội chúng ta cần phải nhớ rằng không có Đức Kitô, mà ta phải t́m kiếm như một cùng đích, th́ mê muội như một màn sương mù sẽ lại phủ xuống trên thế gian. Ánh sáng tiếp tục chạm trán với tối tăm và cái giá trị vẫn c̣n sống động trong Giáo Hội, và trong đời sống mỗi người chúng ta, ấy là giá trị chiêm niệm.

 

2) Đức Kitô soi sáng cho ta biết đánh giá con người.

Khi tuyên bố mọi người đều được gọi làm con Thiên Chúa, Đức Kitô mở ra cái bề sâu của những tương quan liên kết con người với nhau. Những tương quan ấy có một định luật là bác ái, là t́nh yêu. T́nh yêu anh em giữa người và người làm nên sợi dây đỏ rực, tỏa sáng nếu được đặt dưới luồng điện của t́nh yêu Thiên Chúa.

 

Ai yêu anh em, kẻ ấy ở trong ánh sáng (lGa 2,10). Một t́nh yêu đích thật giữa người Kitô hữu với nhau và của người Kitô hữu với mọi người, đó phải là ánh sáng mà họ có sứ mệnh mang đến cho thế gian hôm nay. Trong mức độ mà nó tinh tuyền, nó sẽ gặp phải sức chống đối của tối tăm, nhưng kẻ nào đón nhận nó, sẽ đi trên con đường trở nên con cái Chúa.